Noví pacienti

Ako postupovať?

1.

Kontaktujte nás telefonicky, alebo emailom a dohodnite si u nás termín

2.

Osobne navštívte ambulanciu v čase ordinačných hodín

3.

Vysvetlíme Vám postup a vyplníme s Vami novú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vašu zdravotnú kartu následne vyžiadame od Vášho terajšieho lekára.

Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Preventívne prehliadky

Na základe verejného zdravotného poistenia ma poistený pacient od 18 roku života nárok na bezplatné vyšetrenia jeden krát za 2roky. Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Obsahom sú aj základné laboratórne vyšetrenia moču (chemicky, sediment) a základné krvné vyšetrenie( glykémia, kreatinín, krvný obraz ). Pri dosiahnutí určitého veku  sa  vyšetrenie dopĺňa o EKG , vyšetrenie skrytého krvácania ,  kontrolu cholesterolu a pod…

Pracovno - zdravotná služba

Spolupracujeme pri vypracovaní  lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné prehliadky).

Účelom pracovnej zdravotnej služby je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov v zmysle §30a a 30d zákona č.355/2007 Z.z.

fonendoskop
Sluzba

Očkovanie

Je najúčinnejšia forma ochrany pre viacerými infekciami . Podaním očkovacej látky bezpečnou formou si telo vytvára  protilátky voči infekcii, ktorá by neočkovanému jedincovi inak mohla spôsobiť závažný priebeh ochorenia.

Poskytujeme

  • povinné, pravidelné očkovanie pri dosiahnutí veku
  • odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
  • očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
  • očkovanie osôb na vlastnú žiadosť

 

Môžete sa chrániť zaočkovaním pred týmito ochoreniami :proti sezónnej chrípke, proti pneumokokom, očkovanie proti tetanu a záškrtu , proti žltačke typu A, B, proti kliešťovej encefalitíde a pod…

Cenník