Previous slide
Next slide

Ambulancia

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Predstavuje komplexný rozsah medicínskych činností na úrovni všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: podpora zdravia, prevencia, včasná a rýchla diagnostika, diferenciálna diagnostika, komplexná liečba, rehabilitácia a ďalšia starostlivosť vrátane poskytovania prvej lekárskej pomoci.

Poskytujeme lekárske služby:

Základnú zdravotnú starostlivosť

 • Diagnostiku a liečba ochorení, dispenzárna starostlivosť
 • Ošetrovanie stavov s akútnym ohrozením zdravia
 • Laboratórne odbery
 • Konzultáciu výsledkov
 • Predpis liekov
 • Poradenstvo vo výžive

Prevenciu

 • Vstupné, zákonné, v súvislosti so zamestnaním
 • Podrobné vyšetrenie
 • Laboratórne odbery
 • Konzultácia výsledkov vyšetrení
 • Návrh na zmenu životosprávy, eventuálne ďalšieho vyšetrovacieho a liečebného postupu

Očkovanie

 • Povinné, pravidelné očkovanie pri dosiahnutí veku, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz a pod.
 • Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
 • Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
 • Očkovanie osôb na vlastnú žiadosť

Ďalšie služby

 • Výkony – injekčná , infúzna liečba podľa potreby zdrav. stavu.
 • Vystavovanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz, vodičský preukaz, zbrojný preukaz, o zdravotnej spôsobilosti na jednotlivé druhy práce)
 • Potvrdzovanie prihlášok na štúdium
 • Potvrdenia pre komerčné poisťovne (životné a úrazové poistenie)
 • Poradenstvo v oblasti sociálnej posudkovej činnosti:
  • pre Sociálnu poisťovňu
  • pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ( ZŤP, opatrovanie…)

Náš tím

lekar

MUDr. Rudolf Pelikán, MPH

Všeobecný lekár

Vzdelanie
 • Špecializácia z odboru všeobecné lekárstvo 2022
 • MPH – Master of Public Health , SZU  2013
 • Špecializácia z odboru anestéziológia a intenzívna medicína  2009
 • Špecializácia z odboru Anestéziológia a resuscitácia 1.stupňa
 • Člen Slovenskej lekárskej komory
Pracovné skúsenosti

V roku 1996  Nemocnica Komárno – oddelenie patológie.

Od roku 1997 lekár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnosti ako anestéziológ v nemocnici,  na jednodňovej chirurgii a ako lekár záchrannej zdravotnej služby

Od roku 2009 do roku  2020   v pozícii námestník pre zdravotnú starostlivosť. Tvorba projektov –

 • Oddelenie urgentnej medicíny (RLP/RZP) 2010-2014, zároveň primár oddelenia
 • Vytvorenie Oddelenia jednodňovej chirurgie
 • Projekt onkologického centra v Komárne
 • Nová koncepcia Pavilónu internistických disciplín
  Projekt nového
 • Urgentného príjmu
  Personálna stabilizácia nemocnice
 • Medicínsky riaditeľ západného klastra nemocníc AGEL SK
Zravotna-sestra

Anna Emberová

Zdravotná sestra

Vzdelanie
 • Stredná zdravotnícka škola s maturitou
 • Certifikát, špecializovaná zdravotná sestra
Pracovné skúsenosti
 • Študovala na strednej zdravotnej škole v Dunajskej Strede v odbore všeobecná sestra. Po štúdiu začala pracovať v Nemocnici v Komárne, kde pôsobila celý profesionálny život.
 • V roku 1976 nastúpila na chirurgické oddelenie, neskôr na danom oddelení vykonávala funkciu inštrumentárky.  
 • Po materskej dovolenke v roku 1980 nastúpila na ARO ako anestéziologická sestra, súčasne bola stálou členkou posádky rýchlej lekárskej pomoci.
 • V roku 1989 absolvovala študijný program pre sestry v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Po získaní špecializácie nastúpila do funkcie staničnej sestry v novozriadenej lôžkovej časti anestéziologicko-resuscitačného oddelenia komárňanskej nemocnice v roku 1995. Uvedenú pracovnú pozíciu vykonávala 20 rokov.
 • Má dlhoročnú odbornú skúsenosť ako špecializovaná zdravotná sestra s vysokým pracovným nasadením a profesionalitou.