Naša Všeobecná ambulancia pre dospelých začala prevádzku 1. decembra 2022. Ide o úplne novovytvorenú ambulanciu v Komárne. To znamená, že táto ambulancia neprebrala žiaden obvod, ktorý  bol doteraz v okrese Komárna. Radi preto príjmeme do našej starostlivosti nových pacientov z komárňanského regiónu.  

V prípade záujmu sa môžu noví pacienti hlásiť telefonicky alebo po registrácii na emmy.sk/doktorpelikan alebo osobne v ambulancii  na Hlbokej ul. č 10 ( Lekáreň Tabletka). 

Tešíme sa na Vás !   🙂